Bestuur

Harrie Geurten

Voorzitter

hgeurten@ziggo.nl

Appie Raaijmakers

(wedstrijd)secretaris

voetbalverenigingamstenrade@hotmail.com

Edward van Kuijk
Penningmeester

evkuijk@home.nl

Jos Leunissen

Voorzitter Jeugdcommissie

j.leunissen2@kpnplanet.nl

Jos Mevis

Bestuurslid Accommodatiebeheer

jmevis@hotmail.com

Louk Geurten

Bestuurslid Algemene Zaken

loukgeurten@ziggo.nl